Kontakt:

Klub vodného lyžovania a vodných športov Piešťany

Rekreačná 3476/23, 921 01 Piešťany

IČO: 34073485

Športová organizácia Zapísaná na MV SR pod.č. VVS/1-900